Bhajans

Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha


Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha
Sayeesha Sharanam Sharanam Sayeesha (4x)

(Surrender to Lord Ganesha, Surrender to Lord Sai)