Bhajans

Sadguru Brahma Sanathana Hey


Sadguru Brahma Sanathana Hey
Parama Dayaagana Paavana Hey
Janmaja Dukha Vinaashaka Hey
Jagatoddhaarana Kaarana Hey
Sai Krishna Janaardhana Hey
Bhava Bhaya Harana Paavana Hey

(Worship merciful noble guru Lord Sai Krishna whose form is Brahma - infinity, savior of world. You help to overcome fear of crossing the ocean of life and death.)