Bhajans

Guru Hara Guru Hari Guru Brahma


Guru Hara Guru Hari Guru Brahma
Gurave Sakshaat Parabrahma
Jaya Jaya Jaya Jaya Jagadguru
Jagadeesham Akhilam Thava Roopam
Jaya Jaya Jaya Jaya Hara Hara Hara Hara
Shiva Shiva Shiva Shiva Jagadguru
Jagadguru (Jai) Sai Guru (2)

(Glory to our guru Sai Baba who is Shiva, Vishnu and Brahma, supreme almighty guru and God. All the universe is reflected in his form)