Bhajans

Shambhavi Shankari Namo Namo


Shambhavi Shankari Namo Namo
Shanta Swaroopini Namo Namo
Sathya Sai Maheshwari Namo Namo
Namo Namo Namo Namo
Namo Namo Namo Namo

(Pay obeisance by bowing to Mother: Shambhavi, Shankari, Sathya Sai Maheswari, whose Form isBliss. Bow again and again.)