Bhajans

Sadaa Shiva Ranjani Sai Janani


Sadaa Shiva Ranjani Sai Janani
Sambhavi Shankari Durga Bhavaani
Sada Shiva Ranjani Sai Janani
Akhilandeshwari Raja Rajeshwari
(Sai) Maatha Maheshwari Naaraayani

(Eternal joy of Lord Shiva, wife of Shiva, giver life, mother of all worlds, queen of queens.)