Bhajans

Gajaanana Hey Gajaanana


Gajaanana Hey Gajaanana
Gauri Thanayaa Gajaanana
Hey Shivanandana Jaya Jagavandana
Vidyaa Buddhi Pradaayaka
Parama Niranjana Mooshikavaahana
Parthipureeshwara Gajaanana

(Oh Gajaanana (Ganesha), son of Gauri (Parvathi); Oh Son of Shiva, Victory to the One who is revered by the whole world; You are the one who bestows knowledge and intelligence; Hey Gajaanana, You are the Lord of Puttaparthi)