Bhajans

Naada Brahmamayee Sayeeshwari


Naada Brahmamayee Sayeeshwari
Bhagavathi Maatha Kripa Saagari
Naada Brahmamayee Sayeeshwari
Varaahi Vaishnavi Vageeswari
Maathangi Mahaamaye Mookambikey
Parameshwari Hari Sodari
Bhava Bhaya Haarini Sathya Sayeeshwari

(Hey Mother Sai, You are the form of the sound of Brahman (Om). You are the ocean of compassion; You are Varahi, Vaishnavi, Vageeshwari, Mathangi, Mahamayee and Mookambike (all different nmes for Parvathi). Oh Mother Sathya Sai, You are the destroyer of the fear of the cycle of birth anddeath)