Bhajans

Kaali Kaali Mahakaali Kapaalini


Kaali Kaali Mahakaali Kapaalini
Durga Durga Devi Durga Bhavaani
Mangala Gauri Maatha Maheshwari
Raaja Raajeshwari Lakshmi Naaraayani

(Chant the various auspicious names of Mother Kali.)