Bhajans

Jaya Shiva Shankari Jaya Sai Maa


Jaya Shiva Shankari Jaya Sai Maa
Parthipureeshwari Jaya Sai Maa
Jaya Hey Jaya Hey Jaya Sai Maa
Jaya Hey Jaya Hey Jay Sai Maa
Jaya Jaya Jaya Jaya Jaya Sai Maa
Jaya Sai Ma Jaya Sai Maa

(Victory to the Mother (who is Shiva\'s half). Victory to Mother Sai of Puttaparthi. Victory to Thee, Mother Sai)