Bhajans

Jai Jai Shankari Jai Parameshwari


Jai Jai Shankari Jai Parameshwari
Jai Shiva Shankari Maa
Jai Vishweshwari Jai Sarveshwari
Vibhoothi Sundara Maa
Jaya Maa Jaya Maa Puttaparthi Pureeshwara Maa
Vibhooti Sundara Maa

(Victory to Mother of Universe: Shankari, Parmeswari, Shiva Shankari, Sarveyswari, Puttaparthipuriswari. Victory to charming Mother.)