Bhajan: Shankara Shankara Shankara Shankara Shambho Shankara


Shankara Shankara Shankara Shankara Shambho Shankara
Shiva Shambho Hara Shambho Shiva Shiva Shiva Shambho
Shiva Shambho Hara Shambho
Shambho Shankara Saayeesha
Trishoola Dhaari Trinethra Dhaari


(This is a namaavali or a string of Shiva\'s names.)