Bhajans – Devi

No.TitleLink

1

Aadi Divya Jyothi Mahaa Kaali Maa Namo

Link

2

Aananda Mayi Brahma Mayi

Link

3

Akhilaandeshwari Amba Parameshwari

Link

4

Akhilaandeshwari Maa

Link

5

Akhilaandeshwari Raajaraajeshwari

Link

6

Amba Manda Haasa Vadani Manohari Sai Jagat Janani

Link

7

Amba Matha Jagan Matha Veera Matha Sathya Prema Matha

Link

8

Amba Parameshwari Akhilaandeshwari

Link

9

Amba Shankari Sashi Shekhari Parameshwari Amba

Link

10

Ambey Bhavani Maa Jai Ambey Gauri Sai Maatha

Link

11

Ambey Janani Abhiraami

Link

12

Ashta Bhujangini Divya Swaroopini Kaali Kapaalini Maa

Link

13

Bhaja Mana Maa Maa Maa Maa Bhaja Mana Maa Maa Maa Maa

Link

14

Bhajorey Maa Bhajorey Maa

Link

15

Bhajorey Sada Bhajo Durga Bhavaani

Link

16

Bhavaani Jai Jai Bhavaani Jai Jai

Link

17

Dayaa Karo Dayaa Karo Dayaa Karo Maa

Link

18

Dayaa Karo Hey Poorna Jyothirmayi

Link

19

Dayaa Sudha Barasaavo Maata Jaya Jaya Jaya Ambe

Link

20

Dehi Sharanam Simha Vaahini

Link

21

Devi Sai Maa Devi Saraswathi Maa

Link

22

Devi Bhavaani Maa Sai Bhavaani Maa

Link

23

Devi Bhavaani Maa Sai Bhavaani Maa

Link

24

Devi Dayaa Karo Maa Jai Matha Gauri Kaali Maa

Link

25

Durga Bhavani Maa Jai Jai Sai Maa

Link

26

Durga Lakshmi Saraswathi Sai Jaganmaatha

Link

27

Durgati Nashini Durga Jai Jai

Link

28

Durgey Durgey Durgey Jai Jai Maa

Link

29

Durgey Jaya Durgey Durgey Jaya Sai Matha

Link

30

Durgey Jaya Jaya Durgey Jaya Jaya Duritha Nivaarini Durgey Jaya Jaya

Link

31

Gaanapriye Sai Karunaamayi

Link

32

Hey Amba Hey Amba Hey Amba Bol

Link

33

Hey Chinmayee Sai Janani

Link

34

Hey Rambha Janani Shree Sai Janani

Link

35

Jaago Jaago Maa Shankari Maa

Link

36

Jagadambey Ambey Bhavani

Link

37

Jagadambikey Jai Mano Mani

Link

38

Jagadeeshwari Dayaa Karo Maa

Link

39

Jagadodhaarini Maa Vishwavilaasini Maa

Link

40

Jagadodhaarini Matha Durga Jagadodhaarini Maa

Link

41

Jagan Maathey Jagat Janani

Link

42

Jagan Maathey Jagat Janani

Link

43

Jagan Mohini Jaya Jaga Janani

Link

44

Jagat Janani Jagadambey Bhavani

Link

45

Jagat Janani Sai Janani

Link

46

Jagat Janani Shiva Sai Shankari

Link

47

Jai Jai Bhavaani Maa Ambey Bhavaani Maa

Link

48

Jai Jai Devi Ambey Bhavaani

Link

49

Jai Jai Devi Girija Maatha

Link

50

Jai Jai Durge Jai Bhavaani

Link

51

Jai Jai Jai Devi Jagadamba

Link

52

Jai Jai Jai Devi Naaraayani

Link

53

Jai Jai Jai Jaga Vandini Maa

Link

54

Jai Jai Jai Mahadevi

Link

55

Jai Jai Janani Sai Janani Ambey Bhavaani Maa

Link

56

Jai Jai Sai Maa Jai Sai Saraswathi Maa

Link

57

Jai Jai Saraswathi Maatha Thujhko Laakho Pranaam

Link

58

Jai Jai Shankari Jai Parameshwari

Link

59

Jai Maa Aananda Mayi Janani

Link

60

Jai Maa Kaali Durgey Maa Kaali Maa

Link

61

Janani Janani Sathya Sai Shubha Janani

Link

62

Janani Kripaa Karo Ambey

Link

63

Janani Sai Devi Dayaa Mayi

Link

64

Jaya Jaga Janani Maa

Link

65

Jaya Jaga Vandini Maatha Saraswathi

Link

66

Jaya Jagadambey Gauri Maatha

Link

67

Jaya Jagadambey Maatha Bhavaani

Link

68

Jaya Jagadeeshwari Maa

Link

69

Jaya Jagat Janani Jagadambey

Link

70

Jaya Jagat Janani Maa Jaya Maa

Link

71

Jaya Jaya Maa Janaki Maa

Link

72

Jaya Maa Jaya Maa Dayaa Karo Sai Maa

Link

73

Jaya Maa Jaya Maa Jagadeeshwari Sai Maa

Link

74

Jaya Maa Jaya Maa Jaya Maa

Link

75

Jaya Santhoshi Maa Jai Jai Sai Maa

Link

76

Jaya Shiva Nandana Jaya Jaga Vandana

Link

77

Jaya Shiva Shankari Jaya Sai Maa

Link

78

Kaali Kaali Mahakaali Kapaalini

Link

79

Maa Hey Maa

Link

80

Maa Jaago Maa Anantha Roopini Maa

Link

81

Maatha Maheshwari Durga Bhavaani

Link

82

Madurapuri Namaye Meenakshi

Link

83

Mangala Gauri Maatha Maheshwari

Link

84

Mangala Maya Vardey Bhavaani

Link

85

Mangala Shubha Kari Maatha Maheshwari

Link

86

Matha Annapoorneshwari

Link

87

Naada Brahmamayee Sayeeshwari

Link

88

Naaga Bhooshani Sai Naaraayani

Link

89

Namo Shaarada Namo Shaarada Namo Shaarada Maatha

Link

90

Narayini Veda Paaraayani

Link

91

Om Bhadra Kaali Namo Namo Shree Bhadra Kaali Namo Namo

Link

92

Om Jaga Janani Sai Maatha

Link

93

Om Sathya Sai Matha

Link

94

Om Shakthi Om Shakthi Om Shakthi Om

Link

95

Para Shakthi Param Jyothi Paraathpare Radhey Devi

Link

96

Parthipureeshwari Karunaa Saagari Maa

Link

97

Pranamaami Shree Durge Sai Naaraayani

Link

98

Raja Raajeshwari Jaganmohini

Link

99

Sad Guru Sai Saraswathi

Link

100

Sadaa Shiva Ranjani Sai Janani

Link

101

Sai Bhavaani Sai Bhavaani Sai Bhavaani Maa

Link

102

Sai Matha Jaya Jagadambe Jaya Jagadambe Maa Oh Sai Maa

Link

103

Sai Shankari

Link

104

Sai Shiva Shankari Sai Parameshwari

Link

105

Sarva Mangala Sai Janani

Link

106

Sathya Swaroopini Maa Sai Prema Swaroopini Maa

Link

107

Sayeeshwari Amba Jagadeeshwari

Link

108

Shaamba Vinodini Shiva Sai Shankari

Link

109

Shambhavi Shankari Namo Namo

Link

110

Shankari Shambhavi Shivankari Abhayankari

Link

111

Sharadey Hey Shuka Vaani

Link

112

Sharadey Jaya Sharadey Vaag Vilaasini Sharadey

Link

113

Shree Maatha Jagan Maatha Sai Maatha Shashi Gauri Maatha

Link

114

Shreekari Kripaakari Kshemamkari Sayeeshwari

Link

115

Simha Vaahini Trishoolini

Link

116

Sumadhura Bhaashini Bhava Bhaya Haarini

Link

117

Sundara Vadani Suguna Manohari

Link

118

Thejo Mayi Bhavataarini Janani

Link

119

Triloka Paalini Jagadeeshwari

Link

120

Tripura Sundari Maa Amba Dayaa Saagari Maa

Link

121

Tripura Sundari Sai Bhavaani

Link

122

Uma Maheshwari Raajeshwari

Link

123

Vaishnavi Maa Varaahi Maa

Link

124

Veena Pusthaka Maala Dhaarini

Link

125

Veena Vaadhini Saraswathi Maa

Link

126

Vidya Daayini Veena Vaadini

Link