Bhajan


Shankara Shankara Shankara Shankara Shambho Shankara


Shankara Shankara Shankara Shankara Shambho Shankara Shiva Shambho Hara Shambho Shiva Shiva Shiva Shambho Shiva Shambho Hara Shambho Shambho Shankara Saayeesha Trishoola Dhaari Trinethra Dhaari


(This is a namaavali or a string of Shiva\'s names.)