Bhajan


Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya


Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Rameshwara Rai Shiva Rameshwara Rai Hara Hara Bholey Naathha Namah Shivaya


(Hail the Name of Shiva, Om Nama Shiva. Glory to the Shiva of Rameswaram. Hail the Name of Shiva)