Bhajan


Hey Karunaa Nidhey Bhagawaan Sai Ram Sai Ram


Hey Karunaa Nidhey Bhagawaan Sai Ram Sai Ram Hey Deena Janon Key Dayaa Nidhey Prabhu Ram Sai Ram Prabhuji Sai Rama Sai Ram Mangala Dhaamaa Sai Rama Ram Hey Pathitha Paavana Ram Prabhu Ram Sai Ram Prabhujee Sai Rama Sai Ram


(O ocean of compassion, Lord Sai Ram, Sai Ram! O Lord Sai Ram Who is merciful towards the afflicted, Dear Lord Sai Ram, Sai Ram; Sai Ram around Whom everything is auspicious, O Lord Sai Ram, Who makes sinners holy)