Bhajan


Eeshwaramba Priya Thanayaa Sai Narayana


Eeshwaramba Priya Thanayaa Sai Narayana Sai Narayana Sathya Narayana Kaliyuga Mey Avatar Liye Kan Kan Mey Thera Naam


(Chant the name of beloved son of Mother Eeswaramma, Lord Sathya Sai Narayana, Who has incarnated in the present Kali age and Who is all-pervading.)