Bhajan


Lambodara Jaya Gajaanana


Lambodara Jaya Gajaanana Parvathi Nandana Parama Dayaaghana Lambodara Jaya Gajaanana Bandha Vimochana Bhava Bhaya Bhanjana Pranava Swaroopa Hey Shiva Nandana Paahi Prabho Maam Paahi Gajaanana


(Hey Lambodara (pot bellied One), victory to You, hey Gajaaanana! Hey son of Parvati, the personification of compassion, the One who liberates (devotees) from bondage and the cycle of birth and death, the One with the Primival form, Son of Shiva, please protect me, Lord, please protect Lord Ganesha)