Bhajan


Baba Sathya Paalana


Baba Sathya Paalana Sai Sathya Paalana Shirdi Puri Vaasa Sai Sarvesha Parthipuri Vaasa Hey Shirdi Puri Vaasa Sarvesha Sathya Paalana Akhila Nivaasa Jai Hrishikesha Mangal Kar Hey Pavana Purusha Shirdi Puri Vaasa Sai Sarvesha Parthipuri Vaasa Hey Shirdi Puri Vaasa Sarvesha Sathya Paalana


(O Lord Sathya Sai! The upholder of Truth, O Lord of Parthi, of Shirdi, of Hrishikesh! Lord of Lords! Thou art all pervading and bestower of auspiciousness.)