Bhajan


Aravinda Lochana Aartha Janaavana


Aravinda Lochana Aartha Janaavana Sai Narayana Sathya Narayana Eeswaramma Nandana Dosha Nivaarana Parama Niranjana Hey Shubhaanana


(O Lotus-eyed Lord Narayana! Protector of those who have fallen into misfortune and calamities, oppressed, sick and unhappy. Son of Mother Eeswaramma! You are forgiver and remover of faults and provider of auspiciousness.)