Bhajan


Sadguru Brahma Sanathana Hey


Sadguru Brahma Sanathana Hey Parama Dayaagana Paavana Hey Janmaja Dukha Vinaashaka Hey Jagatoddhaarana Kaarana Hey Sai Krishna Janaardhana Hey Bhava Bhaya Harana Paavana Hey


(Worship merciful noble guru Lord Sai Krishna whose form is Brahma - infinity, savior of world. You help to overcome fear of crossing the ocean of life and death.)