Bhajan


Naada Brahmamayee Sayeeshwari


Naada Brahmamayee Sayeeshwari Bhagavathi Maatha Kripa Saagari Naada Brahmamayee Sayeeshwari Varaahi Vaishnavi Vageeswari Maathangi Mahaamaye Mookambikey Parameshwari Hari Sodari Bhava Bhaya Haarini Sathya Sayeeshwari


(Hey Mother Sai, You are the form of the sound of Brahman (Om). You are the ocean of compassion; You are Varahi, Vaishnavi, Vageeshwari, Mathangi, Mahamayee and Mookambike (all different nmes for Parvathi). Oh Mother Sathya Sai, You are the destroyer of the fear of the cycle of birth anddeath)