Bhajan


Kaali Kaali Mahakaali Kapaalini


Kaali Kaali Mahakaali Kapaalini Durga Durga Devi Durga Bhavaani Mangala Gauri Maatha Maheshwari Raaja Raajeshwari Lakshmi Naaraayani


(Chant the various auspicious names of Mother Kali.)