Bhajan


Jaya Maa Jaya Maa Jagadeeshwari Sai Maa


Jaya Maa Jaya Maa Jagadeeshwari Sai Maa Jagadeeshwari Maheshwari Sayeeshwari Sai Maa (2)


(Victory to Mother of Universe, Mother Maheswari and Sayeeshwari)