Bhajan


Gaja Vadana Gananaatha Naatha


Gaja Vadana Gananaatha Naatha Gauri Vara Thanaya Guna Laya Gaja Vadana Gananaatha Naatha Vidya Dhaayaka Buddhi Pradaayaka Siddhi Vinaayaka Hey Subha Daayaka


(O Elephant-faced Lord! Lord of Demi-Gods and beloved Son of Mother Gauri; Thou art extremely merciful. You grant auspiciousness and gifts.)