Bhajan


Jaya Jagadambey Maatha Bhavaani


Jaya Jagadambey Maatha Bhavaani Hey Bhuvaneshwari Triloka Paalini Jaya Jagadambey Maatha Bhavaani Hey Shiva Shankari Uma Maheshwari Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Namo Namo Hey Jagadeesha Maatha


(This bhajan is dedicated to God in the form of the Divine Mother or Shakti in her various forms: Amba (Mother), Maheshwari (Consort of Shiva), Mahishasura Mardini (Destroyer of the demn Mahisasur), Jagadeesha Matha (the Universal Mother))