Bhajan


Janani Sai Devi Dayaa Mayi


Janani Sai Devi Dayaa Mayi Janani Ma Kripalini Ma Thumaho Prema Swaroopini Maa Dayaa Karo Sathya Sai Maa Janani Prema Sai Maa (2X)


(Dear Mother Sai, You give us everything; Mother, You grant us Your Divine Grace You are theHighest Form of Love; Mother Sathya Sai, You grant us Mercy Glory to You, Sai, Mother of bundless Love!)