Bhajan


Jai Jai Shankari Jai Parameshwari


Jai Jai Shankari Jai Parameshwari Jai Shiva Shankari Maa Jai Vishweshwari Jai Sarveshwari Vibhoothi Sundara Maa Jaya Maa Jaya Maa Puttaparthi Pureeshwara Maa Vibhooti Sundara Maa


(Victory to Mother of Universe: Shankari, Parmeswari, Shiva Shankari, Sarveyswari, Puttaparthipuriswari. Victory to charming Mother.)