Bhajan


Amba Manda Haasa Vadani Manohari Sai Jagat Janani


Amba Manda Haasa Vadani Manohari Sai Jagat Janani Matha Matha Matha Jagat Janani Jagat Janani Shubha Karini Sathya Sai Jagan Matha


(Worship the auspicious Mother of the Universe, Mother Sai and Amba who has an enchanting face with a charming smile.)