Bhajans

Shiva Shiva Shankara Hari Hari Bol


Shiva Shiva Shankara Hari Hari Bol
Shiva Shiva Shankara Sai Rama Bol
Shiva Shiva Shankara Hari Hari Bol
Jai Jai Bhavaani Shankara Bol
Shiva Shiva Shankara Sai Rama Bol

(Chant the name of Lord Shiva, Shankara, Hari and Sai Rama. Victory to the Lord of Bhavani, Lord Shankara.)