Bhajans

Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya


Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya
Rameshwara Rai Shiva Rameshwara Rai
Hara Hara Bholey Naathha Namah Shivaya

(Hail the Name of Shiva, Om Nama Shiva. Glory to the Shiva of Rameswaram. Hail the Name of Shiva)