Bhajans

Hey Shiva Shankara Namaami Shankara Shiva Shankara Shambo


Hey Shiva Shankara Namaami Shankara Shiva Shankara Shambo
Hey Girijaapathi Bhavaani Shankara
Shiva Shankara Shamboo
Shiva Shankara Shamboo
Shiva Shankara Shamboo

(I bow to Lord Shiva, bestower of good fortune, O Lord of Girija, Parvati\'s Lord Shiva)