Bhajans

Hari Om Namah Shivaaya


Hari Om Namah Shivaaya
Shiva Shiva Hara Hara Parthi Pureeshwara Sai Shankara Hari Om
Sai Shankara Hari Om (2X)

(Chant the sacred mantra, Om Namah Shivaya. Chant the sacred Name of Sai Shankara, Who is the Lord of Puttaparthy)